Barn og unge


Kirkens grunnleggende oppdrag er å gjøre til disipler ved å døpe og lære å holde alt Jesus har befalt. Trosopplæring er å legge til rette for at den døpte kan leve og vokse i et livsforhold til den treenige Gud.

Tre barn som holder hender

"GUD GIR - VI DELER" er satt som overskrift på Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Trosopplæring er et anliggende som hjem og menighet står sammen om. Kirkens trosopplæring skjer på mandat fra foreldre/foresatte og faddere som har ønsket dåp.

I dag er ikke skolen lenger en aktør for kirkens trosopplæring. Trossamfunnene har, sammen med familien, ansvar for opplæringen av sine medlemmer. Skolens og barnehagens planer legger til rette for sammarbeid med kirken.

Trykk på en av de følgene lenkene for å komme til mer informasjon.