Hva er trosopplæring?


Dette sier presten hver gang det er dåp i kirken:

"Dere som i dag bringer dette barnet til Kristus, skal være vitner om at han/hun er døpt til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Sammen med denne menighet og hele vår kirke får dere del i et hellig ansvar: å be for barnet, lære ham/henne selv å be, og hjelpe ham/henne til å bruke Guds ord og Herrens nattverd, for at han/hun kan bli hos Kristus når han/hun vokser opp, likesom han/hun ved dåpen blir forenet med ham."

 

Plan for trosopplæring i Den norske kirke har som formål å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som:

- vekker og styrker kristen tro

- gir kjennskap til den treenige Gud

- bidrar til kristen livstolkning og livsmestring

- utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv
 

for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne.

 

Trosopplæringsplanen fra 2010 erstatter Planen for dåpsopplæring (1991) og Plan for konfirmasjonstiden (1998).

 

Tilbake
Del