Kirkegårdene i Flesberg


En orientering til deg som har eller vil få et forhold til kirkegården.

Denne orienteringen er utarbeidet på bakgrunn av lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) av 7.juni 1996, forskrifter til loven og vedtekter for kirkegårdene i Flesberg.

Disse dokumentene fås ved henvendelse til kirkekontoret.

Orienteringen er utarbeidet 29.juni 2010 og er utgitt av Flesberg kirkelige fellesråd.