Avskjedsgudstjeneste for soknepresten.


Det blir Gudstjeneste i Flesberg 18. juni kl. 11.00.og Kirkekaffe på Menighetshuset.

Det blir avskjed for Stig Kaarstad i gudstjenesten og Kirkekaffe på Menighetshuset i Flesberg.

Tilbake
Del