Viktig informasjon


Det er i dag folkeregisteret som legger vilkårene for ekteskap, ikke presten. Derfor er det viktig å skaffe prøvingsattest fra folkeregisteret i god tid! 

Før dere gifter dere, må Skatteetaten undersøke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkår, og må gjøres for at kirken kan gjennomføre vielsen.

Dere kan søke om prøvingsattest på Skatteetatens nettsider (skatteetaten.no/gift).
 

Behandlingstiden på dette er vanligvis kort, men det er vanlig å gjøre dette noen måneder før vielsen. En prøvingsattest er bare er gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske. 

Dere må også be forlovere om å fylle ut forloveerklæring på Skatteetatens nettsider.
 

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Denne prøvingsattesten må så sendes videre til en prest, enten via e-post eller å ta utskrift som dere tar med.
 

Dere må begge fylle ut egenerklæring og forloverne må fylle ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har en av dere vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om dette. Ønsker dere å endre navn, er det et eget skjema for dette. 

Se mer informasjon på Skattetatens nettside: Veien til ekteskapet - steg for steg (skatteetaten.no/gift)

 

Tilbake
Del