Må jeg være døpt for å kunne konfirmeres?


Foto: Bo Mathisen

Du behøver ikke å være døpt for å være med i konfirmasjonstiden og undervisningen som skjer der. Men du må være døpt for å delta i den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten.

Hvert år døpes rundt 1400 konfirmanter i løpet av konfirmasjonstiden. Bibelen forteller at dåpen er Guds gave til oss. Dåpen er et synlig tegn på Guds kjærlighet og på at den døpte er en del av kirken. Dersom du ikke er døpt, kan du gjerne ta kontakt med presten, konfirmantlederen eller en annen i menigheten om hvordan og når dåpen skal skje.

 

Tilbake
Del