Konfirmasjonsdagen


Foto: Hedvig A. Halgunset/Kirkerådet

Selve konfirmasjonsdagen er en festdag for deg, familien og menigheten.

Den markerer avslutningen på en spennende tid, hvor du har vært sammen med andre for å snakke, lytte og lære, skape og erfare. I Den norske kirke er selve konfirmasjonen en forbønnshandling, som skjer under konfirmasjonsgudstjenesten. Alle konfirmantene kneler ved alterringen, og presten ber for deg. 

 

Tilbake
Del