Kirkekomiteens medlemmer


Menighetsrådet har oppnevnt disse som medlemmer i kirkekomiteen:

Medlemmene i kirkekomiteene er oppnemt for to år om gangen. De velger selv leder. De skal ha sin oppmerksomhet rettet mot den lokale menigheten og kirken, og stimulere til engasjement rundt arrangement i kirken/menighetshuset og livet i menigheten.

De er sammen med medlemmene i menighetsrådet kirkeverter og har anvar for lokale arrangement.


 

Kirkekomiteen i Flesberg:

Snefrid Brekke
Ingrid Bergan
Ruth Ørstein
Anne Lene Stenhaug Bakke
Grethe Frågodt

 

Kirkekomiteen i Lyngdal:

Ole Helge Laag,
Hilde M Ellingsen
Kjell Landerud
Aud Jorunn Bråta Lier

 

Kirkekomiteen i Svene:

Helga Ødegården
Ketil Sagen
Halvard Skjold

 

Tilbake
Del