Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 5 februar
Flesberg kirke
søndag 12 februar
Lyngdal kirke
søndag 19 februar
Varierende gudstjenestested
søndag 26 februar
Svene kirke
søndag 5 mars
Flesbergtunet
søndag 12 mars
Flesberg kirke
søndag 19 mars
Lyngdal kirke
søndag 26 mars
Svene kirke

Dåpsopplæring

Trosopplæring i DnK

Gå til de ulike aktivitetene/tiltakene her.

Kirkens grunnleggende oppdrag er å gjøre til disipler ved å døpe og lære å holde alt Jesus har befalt. Trosopplæring er å legge til rette for at den døpte kan leve og vokse i et livsforhold til den treenige Gud.


Dette sier presten hver gang det er dåp i kirken: "Dere som i dag bringer dette barnet til Kristus, skal være vitner om at han/hun er døpt til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Sammen med denne menighet og hele vår kirke får dere del i et hellig ansvar: å be for barnet, lære ham/henne selv å be, og hjelpe ham/henne til å bruke Guds ord og Herrens nattverd, for at han/hun kan bli hos Kristus når han/hun vokser opp, likesom han/hun ved dåpen blir forenet med ham."


"GUD GIR - VI DELER" er satt som overskrift på Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Trosopplæring er et anliggende som hjem og menighet står sammen om. Kirkens trosopplæring skjer på mandat fra foreldre/foresatte og faddere som har ønsket dåp.


I dag er ikke skolen lenger en aktør for kirkens trosopplæring. Trossamfunnene har, sammen med familien, ansvar for opplæringen av sine medlemmer. Skolens og barnehagens planer legger til rette for sammarbeid med kirken.

 

Plan for trosopplæring i Den norske kirke har som formål å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som:

- vekker og styrker kristen tro

- gir kjennskap til den treenige Gud

- bidrar til kristen livstolkning og livsmestring

- utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv

for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne.

 

Trosopplæringsplanen fra 2010 erstatter Planen for dåpsopplæring (1991) og Plan for konfirmasjonstiden (1998).

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND

 

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Kirkeverge Solveig Endeberg

Mobil 91543946

kirke@flesberg.kommune.no