Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 24 oktober
Svene kirke
søndag 31 oktober
Flesberg kirke
søndag 7 november
Lyngdal kirke
Svene kirke
søndag 14 november
Flesberg kirke
søndag 21 november
Svene kirke

Dåpsopplæring

Trosopplæring i DnK

Gå til de ulike aktivitetene/tiltakene her.

Kirkens grunnleggende oppdrag er å gjøre til disipler ved å døpe og lære å holde alt Jesus har befalt. Trosopplæring er å legge til rette for at den døpte kan leve og vokse i et livsforhold til den treenige Gud.


Dette sier presten hver gang det er dåp i kirken: "Dere som i dag bringer dette barnet til Kristus, skal være vitner om at han/hun er døpt til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Sammen med denne menighet og hele vår kirke får dere del i et hellig ansvar: å be for barnet, lære ham/henne selv å be, og hjelpe ham/henne til å bruke Guds ord og Herrens nattverd, for at han/hun kan bli hos Kristus når han/hun vokser opp, likesom han/hun ved dåpen blir forenet med ham."


"GUD GIR - VI DELER" er satt som overskrift på Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Trosopplæring er et anliggende som hjem og menighet står sammen om. Kirkens trosopplæring skjer på mandat fra foreldre/foresatte og faddere som har ønsket dåp.


I dag er ikke skolen lenger en aktør for kirkens trosopplæring. Trossamfunnene har, sammen med familien, ansvar for opplæringen av sine medlemmer. Skolens og barnehagens planer legger til rette for sammarbeid med kirken.

 

Plan for trosopplæring i Den norske kirke har som formål å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som:

- vekker og styrker kristen tro

- gir kjennskap til den treenige Gud

- bidrar til kristen livstolkning og livsmestring

- utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv

for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne.

 

Trosopplæringsplanen fra 2010 erstatter Planen for dåpsopplæring (1991) og Plan for konfirmasjonstiden (1998).

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Konstituert Kirkeverge

Solveig Endeberg Mobil 91543946

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892