Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

Livets Gang

Dåp
Gravferd
KALENDER

søndag 5 februar
Flesberg kirke
søndag 12 februar
Lyngdal kirke
søndag 19 februar
Varierende gudstjenestested
søndag 26 februar
Svene kirke
søndag 5 mars
Flesbergtunet
søndag 12 mars
Flesberg kirke
søndag 19 mars
Lyngdal kirke
søndag 26 mars
Svene kirke

Vielse

Vielse i kirken

«Den største dagen i mitt liv!» Slik tenker nok de fleste om bryllupsdagen. Mange velger kirkebryllup ut fra tradisjoner, en høytidelig ramme rundt dagen samt at mange ønsker Guds velsignelse over ekteskapet.

«Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.» 1.Kor 13,13

 

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir en kvinne og en mann hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet er gyldig. Par som er borgerlig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.

Her i Flesberg kan vi ha vielser i alle våre tre kirker. Det lønner seg å være ute i god tid ved planlegging av tidspunkt for en vielse. Vi har flere forespørsler om vigsel i løpet av året, og må sette dette i sammenheng med ressursene vi har tilgjengelig. Det er ikke bare selve kirkerommet som skal være ledig, vi må også vite at prest, organist og kirketjener er tilgjengelige.

Når tidspunkt for selve vielsen er satt, og dagen nærmer seg vil dere ha en samtale med presten, angående vielsen. Her går dere gjennom tanker og forventninger i forhold til seremonien og ekteskapsinngåelsen, finner salmer og samtaler om det praktiske rundt selve vielsen.

Dersom dere ønsker å vies i en av våre kirker, ta kontakt med kirkekontoret.

Viktig informasjon

Det er i dag folkeregisteret som legger vilkårene for ekteskap, ikke presten. Derfor er det viktig å skaffe prøvingsattest fra folkeregisteret i god tid!

Her kan du laste ned en enkel brosjyre om vigsel i Den norske kirke:

Bokmål (pdf) Nynorsk (pdf)

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND

 

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Kirkeverge Solveig Endeberg

Mobil 91543946

kirke@flesberg.kommune.no