Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

Livets Gang

Dåp
Gravferd
KALENDER

søndag 5 februar
Flesberg kirke
søndag 12 februar
Lyngdal kirke
søndag 19 februar
Varierende gudstjenestested
søndag 26 februar
Svene kirke
søndag 5 mars
Flesbergtunet
søndag 12 mars
Flesberg kirke
søndag 19 mars
Lyngdal kirke
søndag 26 mars
Svene kirke

Konfirmasjon

KonfirmasjonKonfirmasjon        

Du er velkommen til konfirmasjon i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig.

I konfirmasjonstiden får du lære mer om deg selv og Gud. Du får mulighet til å utforske noen av livets mange spørsmål sammen med andre. Vi snakker om livet – på godt og ondt. Samtidig får du mange nye opplevelser.

I konfirmantundervisningen i Flesberg bruker vi KFUK–KFUMs opplegg ”Global konfirmant”. Konfirmantene meldes derfor inn i KFUK–KFUM.

Du behøver ikke å være døpt for å være med i konfirmasjonstiden og undervisningen som skjer der. Men du må være døpt for å delta i den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten. Hvert år døpes rundt 1400 konfirmanter i løpet av konfirmasjonstiden. Bibelen forteller at dåpen er Guds gave til oss. Dåpen er et synlig tegn på Guds kjærlighet og på at den døpte er en del av kirken. Dersom du ikke er døpt, kan du gjerne ta kontakt med presten, konfirmantlederen eller en annen i menigheten om hvordan og når dåpen skal skje.  

Ønsker du å vite mer om det å være konfirmant, kan du besøke konfirmantenes hjemmeside

Konfirmasjonsdagen

Selve konfirmasjonsdagen er en festdag for deg, familien og menigheten. Den markerer avslutningen på en spennende tid, hvor du har vært sammen med andre for å snakke, lytte og lære, skape og erfare. I Den norske kirke er selve konfirmasjonen en forbønnshandling, som skjer under konfirmasjonsgudstjenesten. Alle konfirmantene kneler ved alterringen, og presten ber for deg. 

Påmelding

Ønsker du å konfirmere deg i Flesberg, Svene eller Lyngdal kirke, kan du melde deg på her.

Alle har rett til en god konfirmasjonstid. Hvis du har behov for tilrettelegging, er det bare å ta kontakt med oss på kirkekontoret.  

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND

 

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Kirkeverge Solveig Endeberg

Mobil 91543946

kirke@flesberg.kommune.no