Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

Livets Gang

Dåp
Gravferd
KALENDER

søndag 5 februar
Flesberg kirke
søndag 12 februar
Lyngdal kirke
søndag 19 februar
Varierende gudstjenestested
søndag 26 februar
Svene kirke
søndag 5 mars
Flesbergtunet
søndag 12 mars
Flesberg kirke
søndag 19 mars
Lyngdal kirke
søndag 26 mars
Svene kirke

Gudstjeneste

Gudstjenesten i Den norske kirke

Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for kristne. Den er stedet der de kristne blir synlig som en menighet: et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud, og Jesu Kristi oppstandelse.

I Den norske kirke kaller man menighetens hovedsamling på søndager og helligdager for hovedgudstjeneste. Det finnes flere typer gudstjenester, der messe er den man vanligvis feirer på søndager. Den kan feires som høymesse, ung messe, familiemesse, familiegudstjeneste, eller ha en annen betegnelse – alt etter hvilke typer hovedgudstjeneste den enkelte menighet beslutter å feire i løpet av kirkeåret.

En gudstjeneste følger samme struktur og rekkefølge av sentrale hoveddeler og enkelt ledd, det kalles liturgi. Høymessen har den varianten hvor alle ledd er med. Andre gudstjenester kan være noe forenklet i forhold til denne. Det gis også mange variasjonsmuligheter når det gjelder valg av liturgiske tekster og også musikk til de liturgiske leddene som synges. Man tilpasser også liturgien i forhold til om det skal feires dåp og/eller nattverd under gudstjenesten. Normalt feires det nattverd i hovedgudstjenesten.

Her i Flesberg, feirer vi gudstjeneste i de tre kirkene våre Flesberg, Svene og Lyngdal. Det rulleres mellom kirkene hver søndag hvor gudstjenesten feires. Enkelte ganger feires det gudstjenester andre steder som ved Flesbergtunet, Vatebrynvannet og Dåset bygdetun. Alle førstedagsgudstjenester som 1. påskedag, 1.pinsedag og 1. juledag feires i Flesberg kirke.

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND

 

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Kirkeverge Solveig Endeberg

Mobil 91543946

kirke@flesberg.kommune.no