Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 9 oktober
Flesberg kirke
søndag 16 oktober
Lyngdal kirke
søndag 23 oktober
Svene kirke
søndag 6 november
Flesberg kirke
søndag 20 november
Svene kirke

Tilskudd til oppgradering av El anlegg og oppvarming i kirkene.

Fellesrådet har fått tilskudd fra Riksantikvaren og Flesberg kommune.

Pressemelding

 

Flesberg kirkelige fellesråd har i møte 9. februar besluttet å foreta utskifting av varmekilder, elektrisk anlegg og innstallering av varmestyringsanlegg i våre tre kirker, Flesberg Stavkirke, Lyngdal kirke og Svene kirke.

 

Ved gjennomgang av innkomne tilbud falt valget på Forenede Montører A/S i Kongsberg som vil levere ovner fra Safeheat på Heistadmoen og Jeff varmestyringsanlegg.

 

Dagens oppvarmingssystemer er montert i perioden 1956 til 1972, så denne utskiftingen vil gi et vesentlig bedre inneklima og gjøre våre tre kirker bygd i perioden 1141 til 1738 både mer brannsikre og også mer energieffektive. Gamle trebygg som våre tre kirker er sårbare med mange detaljer fra middelalderen og barokken i interiør og utsmykning.

 

Gjennomføringen av dette prosjektet med en kostnadsramme på i overkant av 2.2 millioner er mulig takket være et spleiselag mellom Flesberg kommune og staten ved Riksantikvaren.

 

Flesberg kirkelige fellesråd er takknemlig for å ha fått støtte til dette fra Flesberg kommune, slik at vi nådde opp i hard konkurranse blant landets over 1600 kirkebygg med våre søknader til Riksantikvaren. Særlig gledelig er det at vi har lokale leverandører som var konkurransedyktige sammenlignet med importerte løsninger, slik at denne for oss store investeringen kan bidra til å sikre arbeidsplasser i lokalt næringsliv i Lågendalen.

 

Frank Steinsvik

Kirkeverge i Flesberg

Av: Solveig Endeberg   Publisert: 18-02-2021
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Kirkeverge Solveig Endeberg

Mobil 91543946

solveig.endeberg@flesberg.kommune.no