Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 28 november
18:00 Lysmesse
Lyngdal kirke
søndag 5 desember
Flesberg kirke
søndag 12 desember
Svene kirke
søndag 19 desember
Botnan grendehus
fredag 24 desember
Flesbergtunet
Lyngdal kirke
Svene kirke
lørdag 25 desember
Flesberg kirke

Tilskudd til oppgradering av El anlegg og oppvarming i kirkene.

Fellesrådet har fått tilskudd fra Riksantikvaren og Flesberg kommune.

Pressemelding

 

Flesberg kirkelige fellesråd har i møte 9. februar besluttet å foreta utskifting av varmekilder, elektrisk anlegg og innstallering av varmestyringsanlegg i våre tre kirker, Flesberg Stavkirke, Lyngdal kirke og Svene kirke.

 

Ved gjennomgang av innkomne tilbud falt valget på Forenede Montører A/S i Kongsberg som vil levere ovner fra Safeheat på Heistadmoen og Jeff varmestyringsanlegg.

 

Dagens oppvarmingssystemer er montert i perioden 1956 til 1972, så denne utskiftingen vil gi et vesentlig bedre inneklima og gjøre våre tre kirker bygd i perioden 1141 til 1738 både mer brannsikre og også mer energieffektive. Gamle trebygg som våre tre kirker er sårbare med mange detaljer fra middelalderen og barokken i interiør og utsmykning.

 

Gjennomføringen av dette prosjektet med en kostnadsramme på i overkant av 2.2 millioner er mulig takket være et spleiselag mellom Flesberg kommune og staten ved Riksantikvaren.

 

Flesberg kirkelige fellesråd er takknemlig for å ha fått støtte til dette fra Flesberg kommune, slik at vi nådde opp i hard konkurranse blant landets over 1600 kirkebygg med våre søknader til Riksantikvaren. Særlig gledelig er det at vi har lokale leverandører som var konkurransedyktige sammenlignet med importerte løsninger, slik at denne for oss store investeringen kan bidra til å sikre arbeidsplasser i lokalt næringsliv i Lågendalen.

 

Frank Steinsvik

Kirkeverge i Flesberg

Av: Solveig Endeberg   Publisert: 18-02-2021
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Kirkeverge Solveig Endeberg

Mobil 91543946

solveig.endeberg@flesberg.kommune.no