Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 23 mai
Flesberg kirke
søndag 30 mai
Svene kirke
søndag 6 juni
Lyngdal kirke
søndag 13 juni
Flesberg kirke
søndag 20 juni
Svene kirke
onsdag 23 juni
Vatnebrynvannet

Konfirmant 2021

Informasjon og påmelding til 2021.

Informasjon til konfirmant og foresatte for 2021.

Dette er foreløbige planer, kan bli forandringer, vi vet ikke hvordan alt blir fremover.

Konfirmantundervisningen på nye skolen fra ca 13.30 på onsdager.


Konfirmantene må betale et gebyr på kr 800,- til dekking av kostnader som leir, mat og sosial hygge med mer. 

De som ikke er døpt i kirkene i Flesberg, eller var bosatt i kommunen da de ble døpt, tar med kopi av dåpsattest til første undervisningstime.

Viktige datoer framover
Informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre på Flesberg menighetshus onsdag 26. august kl.18.00.

Undervisningen starter onsdager i med gruppe 1 for gruppe 2,
begge kl.13.30 på skolen

Konfirmantene skal presenteres for sin menighet i gudstjenesten: 
Lyngdal  kirke  30. august
Flesberg kirke   6. september
Svene  kirke    13. septemberAlle gudstjenestene starter kl.11.00. Etter gudstjenestene er det kirkekaffe i kirkene hvor alle er velkomne. 

Konfirmantleir på Blestølen leirsted vet vi ikke hvordan det blir med. Her er vi avhengige av noe hjelp fra foreldre.

Lysmesse 29. november  kl.19.00 i Svene kirke. Kaffe og nybakt i kirken fra kl. 18.30! Velkommen til hele familien!

Obligatoriske gudstjenester: Presentasjonsgudstjeneste,  Lysmesse, Samtalegudstjeneste.

Valgfrie gudstjenester : Antall 4

Det er tradisjon at konfirmantene deltar i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, den 24. mars på kveldstid. Her trenger vi hjelp til kjøring fra foreldrene.

Før konfirmasjonssøndagene blir det samtalegudstjeneste den 9. mai i Flesberg kirke og pølsefest for alle på Menighetshuset rett etter gudstjenesten.

Konfirmasjonssøndagene våren 2021 er:
Flesberg  23. mai
Svene 30. jmai
Lyngdal 6. juni

Vennlig hilsen
fra oss på  Kirkekontoret på Kommunehuset.

Stig Kaarstad, sogneprest, mobil 47282892
Solveig Endeberg, Menighetssekretær. mobil 91543946

Påmelding til konfirmasjonstiden på vår nettside: www.flesberg.kirken.no
Følg anvisningen på nettsida.
Eller kontakt oss hvis du ønsker hjelp til påmelding.

Av: Solveig Endeberg   Publisert: 12-05-2020
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker