Den Norske Kirke
Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 7 mars
Flesberg kirke
søndag 14 mars
Lyngdal kirke
søndag 21 mars
Svene kirke

Gudstjenester avlyses.

Det meste avlyses fremover.

Det meste avlyses. Begravelser holdes med max 50 personer tilstede.
Dåp kan holdes i egne gudstjenester,
Regner ikke med gudstjenester i påsken.

Av: Solveig Endeberg   Publisert: 19.03.2020
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker