Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 13 juni
Flesberg kirke
søndag 20 juni
Svene kirke
onsdag 23 juni
Vatnebrynvannet

Stillinger ledig

Flesberg kirkelige fellesråd søker etter
Kantor/organist i 80% fast stilling.
Stillingen vil være tilknyttet menighetene i
Flesberg og ha kontorsted ved kirkekontoret
på Lampeland. Som kantor og trosopplærer vil
dere bli et faglig team sammen med sokneprest.

Flesberg kommune med ca. 2700 innbyggere ligger lengst syd i Numedal med kort veg til Kongsberg og ca. 10 mil til Oslo. Kommunen er en stor hyttekommune med ca. 3200 fritidsboliger. Her er et godt utbygd skole- og barnehagetilbud, aktivt foreningsliv og lett tilgang til attraktive friluftsområder som Blefjell. Flesberg har tre menigheter med hver sin kirke, Flesberg, Lyngdal og Svene kirker. Svene kirke har et orgel fra 1797, orgelbygger er ukjent. Flesberg kirke har et orgel bygget av P. Brun og sønn fra 1983 og et ganske nytt Sauter piano. Lyngdal kirke har et Olsen/Jørgensen orgel fra 1920 årene. Staben i Flesberg består av seks ansatte med til sammen 4,6 årsverk.

 

Fra 1.april 2018 er det ledig faste stillinger

 

Kantor/organist 80% stilling

 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver 

·              Forberedelser og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger.

·              Utføre øvrige kirkemusikalske oppgaver innenfor de lokale menighetene og være aktivt med i arbeidet med gudstjenestereformen.

·              Andre oppgaver som: barnekor, medvirkning i konfirmantarbeidet og trosopplæringen og tilrettelegge for konsertvirksomhet i kirkene og menighetene.

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper 

·              Utdanning innen kirkemusikk og kunnskap om norsk kirkemusikk

·              Relevant praksis

·              Personlig egnethet og gode samarbeidsevner

·              Erfaring og ferdigheter med bruk av IT-verktøy i det daglige arbeidet

·              Søker må være medlem av Den norske kirke.

·              Tilfredstillende barneomsorgsattest, jf. Kirkeloven §29

Vi tilbyr

Medlemskap i KLP. Lønn etter gjeldende tariffavtale. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og KAs avtaleverk.

Søknadsfrist/spørsmål

Snarest

Spørsmål om stillingen rettes til: Kirkeverge Kjersti F. Ruud, tlf 31 02 28 31 mob. 986 78 756.

Skriftlig søknad med CV, vitnemål og attester sendes til: kirkevergen@flesberg.kommune.no eller Flesberg kirkelige fellesråd, Lampelandhagan 7, 3623 Lampeland

 

 

 

Av:    Publisert: 25-01-2018
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892