Den Norske Kirke
Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 7 mars
Flesberg kirke
søndag 14 mars
Lyngdal kirke
søndag 21 mars
Svene kirke

Gudstjeneste i Flesberg 14. januar kl. 11

  Svein Løvdal fra Evangelisk Orientmisjon deltar.

 Gudstjeneste ved prostiprest Harald Torgauten og Svein Løvdal. Svein har vært i Nord Korea og forteller derfra. Kirkekaffe i Menighetshuset etterpå hvor han forteller mer og viser bilder fra turer dit.
 Han var hos konfirmantene i vår og det pakket 3000 poser med reddik frø, som noen har tatt med seg til Nord Korea.

Av: Solveig Endeberg   Publisert: 04.01.2018
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker