Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 20 juni
Svene kirke
onsdag 23 juni
Vatnebrynvannet

Høytidsgudstjeneste i Flesberg kirke

Pinsedag 23. mai kl. 11, Med Dåp.

Stig - prest, Anne Ma - kantor, Hanne Sønneve - fløyte, Eva - forsanger, Anne Karin - klokker, Ole Kåre - kirketjener. Marit - kirkevert.
Offer til Det Norske Misjonsselskap.,

Av: Solveig Endeberg   Publisert: 19-05-2021
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892