Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 20 juni
Svene kirke
onsdag 23 juni
Vatnebrynvannet

Takk for innsatsen i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011

Kirkens Nødhjelp ønsker å takke alle som bidro i fasteaksjonen i år.

Kirkens Nødhjelp ønsker å takke alle som bidro i fasteaksjonen i år. Mange har bidratt på ulike måter; som bøssebærere, organisatorer, gitt penger, holdt konserter og basarer, skrevet under osv.

Takk for den innsatsen som er gjort av konfirmanter, voksne, barn, ansatte og frivillige. Vi håper dere viderebringer takken til alle frivillige og ansatte i menigheten som har vært med og arrangert aksjonen! Det dere har bidratt med, er med på å gjøre en forskjell!

Takk for at dere er med i kampen for en rettferdig verden!
 
Les mer om årets aksjon

 

Av: Eivind Vinje   Publisert: 18-04-2011
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892