Den Norske Kirke
Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 7 mars
Flesberg kirke
søndag 14 mars
Lyngdal kirke
søndag 21 mars
Svene kirke

Gudstjeneste

Flesberg kirke søndag 15. januar kl. 11.

Gudstjeneste med nattverd i Flesberg kirke ved prostiprest Nina Kirkerød Lundteigen, organist Sigurd Hukkelberg, klokker Anne Karin Paaske og kirketjener Ole Kåre Bergerud

Av: Solveig Endeberg   Publisert: 11.01.2017
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker