Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 5 februar
Flesberg kirke
søndag 12 februar
Lyngdal kirke
søndag 19 februar
Varierende gudstjenestested
søndag 26 februar
Svene kirke
søndag 5 mars
Flesbergtunet
søndag 12 mars
Flesberg kirke
søndag 19 mars
Lyngdal kirke
søndag 26 mars
Svene kirke

Nyheter

Konfirmasjon 2023

Informasjon og Påmelding.

 


Konfirmant 2023
Informasjon og påmelding til konfirmanter og foresatte 

Dette er foreløpige planer, kan bli forandringer, vi vet ikke hvordan alt blir fremover.

Konfirmantundervisningen på skolen fra ca 13.30 på onsdager, delt i to grupper.

De som ikke er døpt i kirkene i Flesberg, eller var bosatt i kommunen da de ble døpt, tar med kopi av dåpsattest til første undervisningstime.

Vi møtes først til et møte i Flesberg Menighetshus onsdag 7. september kl. 18.00 for konfirmanter og foreldre/foresatte.  
Alle Konfirmantene presenteres i gudstjenesten i Svene kirke 18. september kl. 11.
De som ønsker i "sin" kirke også, kan det en søndag senere.

Konfirmantleir er planer om Vats i Vinterferien for hele Numedal.
 
Obligatoriske gudstjenester: Presentasjonsgudstjeneste,  Lysmesse, Samtalegudstjeneste.

Valgfrie gudstjenester : Antall 4

Det er tradisjon at konfirmantene deltar i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon,  Her trenger vi hjelp til kjøring fra foreldrene.

Før konfirmasjonssøndagene blir det samtalegudstjeneste  i Flesberg kirke

Konfirmasjonssøndagene våren 2023 er:

Lyngdal 21. mai,  Svene 3. og 4. juni og  Flesberg  11. juni

Vennlig hilsen
fra oss på  Kirkekontoret på Kommunehuset.

Stig Kaarstad, sogneprest, mobil 47282892
Solveig Endeberg, Kirkeverge. mobil 91543946

Påmelding til konfirmasjonstiden på vår nettside: www.flesberg.kirken.no
Følg anvisningen på nettsida.
Eller kontakt oss hvis du ønsker hjelp til påmelding.

Publisert av: Solveig Endeberg den 23-05-2022
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND

 

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Kirkeverge Solveig Endeberg

Mobil 91543946

kirke@flesberg.kommune.no