Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 13 juni
Flesberg kirke
søndag 20 juni
Svene kirke
onsdag 23 juni
Vatnebrynvannet

Informasjon og påmelding til konfirmasjon 2017

Konfbilde17Velkommen som konfirmant i Flesberg!

 

 

 

 

antepsin kat antepsin dogs antepsin gargara
cyklokapron 1000mg ppillerterapi.site cyklokapron singapore

Konfirmantundervisningen i Flesberg foregår på onsdager fra kl.14.30 til 16.30. Vi starter med et felles måltid ca.kl.14.30. Alle får en egen liste med hvilke onsdager de ulike gruppene skal ha undervisning.

Deler av undervisningen bygger på KFUK-KFUMs opplegg ”Global konfirmant”. Konfirmantene meldes derfor inn i KFUK-KFUM. 

Konfirmantene må betale et gebyr på kr 800,- til dekking av kostnader som leir, mat og sosial hygge med mer.

De som ikke er døpt i kirkene i Flesberg, eller var bosatt i kommunen da de ble døpt, tar med kopi av dåpsattest til første undervisningstime.

 

Viktige datoer framover

  • Informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre på Flesberg menighetshus onsdag 17. august kl.18.00.

 

  • Undervisningen starter onsdag 7.sep med gruppe 1 og onsdag 14.sep for gruppe 2, begge kl.14.30 på Flesberg menighetshus.

 

  • Konfirmantene skal presenteres for sin menighet i gudstjenesten:

Lyngdal kirke      28.august

Flesberg kirke     4.sept

Svene     kirke      11.sept,

Alle gudstjenestene starter kl.11.00. Etter gudstjenestene er det kirkekaffe i kirkene hvor alle er velkomne.

 

  • Konfirmantleir på Blestølen leirsted er fra 14.-16.oktober. Her er vi avhengige av noe hjelp fra foreldre.

 

  • Lysmesse 27.nov kl.19.00 i Svene kirke. Kaffe og nybakt i kirken fra kl. 18.30! Velkommen til hele familien!

 

  • Obligatoriske gudstjenester: Presentasjonsgudstjeneste, Leiravslutning, Lysmesse, Seminargudstjeneste i Veggli kirke, Samtalegudstjeneste.

 

  • Valgfrie gudstjenester : Antall 4

 

  • Det er tradisjon at konfirmantene deltar i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, den 28. eller 29. mars på kveldstid. Her trenger vi hjelp til kjøring fra foreldrene.

 

  • I april blir konfirmantene invitert til ungdomskonsert i Kongsberg kirke fra kl. 18.00-21.00. nærmere informasjon kommer.

 

  • Før konfirmasjonssøndagene blir det samtalegudstjeneste den 7. mai i Flesberg kirke og pølsefest for alle på Menighetshuset rett etter gudstjenesten.

 

Konfirmasjonssøndagene våren 2017 er:

Flesberg 21.mai

Lyngdal 28.mai

Svene     11.juni

 

Vennlig hilsen

Margrete Hjulstad

Sokneprest

 

Tlf. 31022833.  Mob. 97139326  Epost: soknepresten@flesberg.kommune.no

Kirkekontoret tlf: 31022831

 

Påmelding til konfirmasjonstiden på vår nettside: www.flesberg.kirken.no innen torsdag 23.juni: Trykk på 'Konfirmasjonspåmelding' øverst til venstre på siden, rett over kalenderen. Følg anvisningene derfra.

Til dere som ikke melder dere på nettsida vår, fyll ut infoen under og send til flesberg.kirkekontor@flesberg.kommune.no eller Kirkekontoret, Flesberg kommune, 3623 Lampeland innen torsdag 30.juni:

 

Konfirmantens navn:_______________________________________

Adresse:_________________________________________________

Mail:_________________________________

Mob.:_________________________________

Personnr:___________________

Døpt:   ___ ja   ___ nei

Dåpssted    :____________________________

Dåpsdato    :________________

Jeg ønsker å konfirmeres i _____________ kirke.

 

Navn på foresatte:

Navn:…………………………………………………..……………

Adresse:………………………………………………………..……

Tlf.nr………………  Mob.…………….

 

Navn på foresatte:

Navn:……………………………………………………..…………

Adresse:…………………………………………………..…………

Tlf.nr………………  Mob.…………….

 

 

I følge lov om personvern trenger vi tillatelse fra foresatte for å kunne offentliggjøre konfirmantens navn i menighetsbladet og Laagendalsposten i forbindelse med konfirmasjonen til våren.

 

Ja, kan offentliggjøres:____

Nei, kan ikke offentliggjøres: ____

 

…………………………………… (foresattes underskrift)

 

 

Merknader:

Er det spesielle forhold som konfirmantlærer bør være oppmerksom på? (for eks. allergier, lesevansker el. annet) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dersom det er viktige datoer, som du allerede nå vet du er opptatt, så skriv datoene her. Ellers gir du beskjed så fort du kan, så vi kan ta hensyn til det i de videre planene for konfirmanttiden.
……………………………………………………………………………………………………………………….

Av: Solveig Endeberg   Publisert: 12-07-2016
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892