Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 13 juni
Flesberg kirke
søndag 20 juni
Svene kirke
onsdag 23 juni
Vatnebrynvannet

NYTT menighetsråd i Flesberg for perioden 2015-19

De har nå konstituert seg..

De tidligere menighetsrådene i Flesberg har valgt å gå inn i en forsøksordning med ett felles menighetsråd for de tre soknene i Flesberg for perioden 2015-19. Flesberg, Lyngdal og Svene menighetsråd er navnet på det nye menighetsrådet. De har nå konstituert seg og resultatet ble som følger:

Medlemmer

Vera Zetterqvist, Leder

Oddrun H. Ulland, Nestleder

Solveig G. Hagen

Øyvind Hamre

Halvard Skjold

Anne-Britt Johannesen

 

Varamedlemmer

Lena Overgaard

Bjørg Inger Helgerud

Liv Anita G Grette

Aud Jorunn B. Lier

Unni Kristoffersen

Anne Lene S. Bakke

De nye menighetsrådsmedlemmer blir presentert for menighetene i gudstjenesten i Flesberg kirke 15.nov.

Av:    Publisert: 23-10-2015
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892