Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 13 juni
Flesberg kirke
søndag 20 juni
Svene kirke
onsdag 23 juni
Vatnebrynvannet

Kandidater menighetsrådsvalg 2015

Kandidater til menighetsrådsvalg 13 og 14.sep 2015


Lyngdal, Flesberg og Svene sokn Kandidater menighetsrådsvalg 2015

1. ANNE-BRITT JOHANNESEN, 57 år, LAMPELAND, Selvst.næringsdriven
2. ØYVIND HAMRE, 48 år, STUVSTADGRENDA, FLESBERG, Tekn.sjef Kbg.autom.
3. UNNI KRISTOFFERSEN, 66 år, LYNGDAL I NUMEDAL, Barnehage ass.
4. HALVARD SKJOLD, 65 år, ULLANDSVEGEN, KONGSBERG, Bonde/pensjonist
5. SOLVEIG GÜNTHER HAGEN, 29 år, FLEKSÅSLIA, FLESBERG, Opratør inginør
6. AUD JORUNN BRÅTA LIER, 60 år, LYNGDAL I NUMEDAL, Husmor
7. ODDRUN HOFFART ULLAND, 59 år, ULLANDSVEGEN, KONGSBERG, Regnskapsfører
8. KÅRE ODDVAR KJENNERUD, 66 år, VESTSIDA, FLESBERG, Ufør
9. BJØRG INGER HELGERUD, 67 år, LYNGDALSVEGEN, LYNGDAL I NUMED, Økonomi konsulent
10. OLAUG KARIN JONRUD, 67 år, VESTSIDA, SVENE, Pensjonist

11. ANNE LENE STENHAUG BAKKE, 49 år, NUMEDALSVEGEN, FLESBERG, Pleiemedhjelper
12. VERA ZETTERQVIST, 57 år, ØSTSIDA, SVENE, Dagelig leder

13. LENA OVERGAARD, 24 år, FLESBERGVEGEN, FLESBERG, Pleiemedarbeider
14. LIV ANITA GODSTAD GRETTE, 23 år, GRETTEVEGEN, SVENE, Masterstud i økonomi

Av:    Publisert: 06-07-2015
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892