Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 20 juni
Svene kirke
onsdag 23 juni
Vatnebrynvannet

Stilling ledig: Trosopplærer

20%  stilling som trosopplærer i menighetene i Flesberg

Flesberg Kirkelige Fellesråd har i år fått tildelt midler til trosopplæring for barn og unge fra 0 til 18 år, og dette skaper muligheter for nytt og spennende arbeid. Vi søker 20% fast stilling som trosopplærer med muligheter for utvidelse. Stillingen vil være tilknyttet menighetene i Flesberg og ha kontorsted ved kirkekontoret på Lampeland. Som trosopplærer vil du bli del av et faglig team bestående av trosopplærer, sokneprest og kantor.

Arbeidsoppgaver

  • Utvikle trosopplæringsarbeidet og utarbeide trosopplæringsplan for alle døpte fra 0-18 år i Flesberg, Svene og Lyngdal menigheter med forankring i eksisterende aktiviteter og i samarbeid med stab
  • Planlegge, promotere og gjennomføre trosopplæringstiltak
  • Rekruttere og veilede frivillige trosopplæringsmedarbeidere

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

  • Pedagogikk, kristendom eller annen relevant utdanning. Erfaring kan kompensere for utdanning
  • Motivasjon for kirkelig arbeid for barn og ungdom
  • Evne til selvstendig, tydelig og målrettet arbeid med formidling av kristen tro til barn og unge
  • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
  • Erfaring med å bruke IT-verktøy i det daglige arbeidet
  • Erfaring med å bygge nettverk, rekruttere, motivere og lede frivillige

Vi søker deg som liker å tenke nytt og kreativt om trosopplæring. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt, og søkere må være medlem av Den norske kirke. Lønn etter tariffavtale og pensjonsordning i KLP. Ansettelse i henhold til gjeldende lover, reglement og KAs avtaleverk. 

Søknadsfrist/spørsmål

Søknadsfrist 10.oktober. Send søknad med CV til kirkevergen@flesberg.kommune.no eller til Flesberg Kirkelige Fellesråd, Flesberg kommune, 3623 Lampeland. Spørsmål om stillingen kan rettes til sokneprest Margrete Hjulstad (31 02 28 33) eller kirkeverge Kjersti F. Ruud (31 02 28 31).

Av:    Publisert: 16-09-2014
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892