Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 20 juni
Svene kirke
onsdag 23 juni
Vatnebrynvannet

INNVIELSE AV NY MESSEHAKEL I FLESBERG KIRKE

MessehakelINNVIELSE AV NY MESSEHAKEL I FLESBERG KIRKE

INNVIELSE AV NY MESSEHAKEL I FLESBERG KIRKE

Det ble en skikkelig festgudstjeneste i Flesberg kirke andre søndag i advent, den 7. desember, da en flott, nye messehakel kunne innvies av sokneprest Margrete Hjulstad.  I et drøyt år har menighetsrådet og syersken, KIRSTEN SIGSTAD, jobbet med prosessen for å få laget en ny, lilla messehakel til Flesberg kirke. Denne søndagen var produktet ferdigstilt og tatt ibruk for første gang. Det ble en flott gudstjeneste med skolekorpsene både fra Flesberg og Fiskum tilstede, og de skapte fin førjulstemning i kirken. Etter prekenen fikk presten på seg den nye messehakelen og orienterte om bruken av liturgiske farger i kirken. Kirsten Sigstad fortalte om prosessen i arbeidet og symbolenes betydning. Hun har først tegnet og utformet det visuelle uttrykket messehakelen har fått etter gitte retningslinjer, og fått dette godkjent fra Tunsberg bispekontor. Også valg av stoff måtte godkjennes fra høyere hold. Først etter sommerferien kunne syingen starte, og resultatet som vi her ser, ble over all forventning. Lilla farger i et bonderødt og bondeblått kirkeinteriør kan være svært krevende, men disse gled fint inn! Menighetsrådet, ved Tor Bakkerud, uttrykte sin store begeistring for resultatet, og stor takknemlighet for at Kirsten Sigstad tok utfordringen og laget en så flott messehakel til kirken. Den vil menigheten ha glede av ved advent og fastetider i årtider framover! Etter gudstjenesten var alle invitert over til Flesberg Menighetshus hvor Flesberg sanitetsforening hadde stelt istand tradisjonell grøtfest med underholdning og hyggelig førjulssamvær. Rundt 70 personer var samlet på menighetsuset. Dette ble en flott festdag i Flesberg!

ref. Anne Marie Fekjan

Av: Solveig Endeberg   Publisert: 18-12-2014
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892