Den Norske Kirke
Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 7 mars
Flesberg kirke
søndag 14 mars
Lyngdal kirke
søndag 21 mars
Svene kirke

Konfirmanter i Svene kirke

Konfirmanter i Svene kirke 2013

SØNDAG 26. MAI

kl.10:30

Betina Skibdalen Bekjorden

Mari Kristina Bankhaug Berg

Borgar Dagslott

Hauk Frydenberg

Emilie Dokken Haugerud

Susanne Evjen Kleven

Silje Kofstad

Silje Bye Mørken

kl. 12:30

Tobias Seljeflot Olsen

Robert Wiig Paulsen

Chris Mosebekk Rasmussen

Malin Mosebekk Rasmussen

Natalie Holmen Rustand

Andreas Bondal Sørensen

Håkon Tveiten

Mari Wetterhus

Av:    Publisert: 23.05.2013
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker