Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 13 juni
Flesberg kirke
søndag 20 juni
Svene kirke
onsdag 23 juni
Vatnebrynvannet

Velkommen

Vi ønsker Øivind Lunde velkomme som vikarprest her hos oss i Flesberg fra august og ei stund utover høsten.

Videre kan dere lese en kort presentasjon som han skrev i siste nr av menighetsbladet.

Selv om det ikke ser sånn ut er jeg en nyutdannet prest! Jeg har nå begynt
min andre "yrkeskarriere" etter å ha jobbet i mange år som lærer og
sosialkonsulent og kan nå ikke tenke meg noe annet enn å være prest. Jeg var
ferdig med avsluttende praktikum på Teologisk fakultet denne våren, og har
ellers hatt de fleste studieårene på Menighetsfakultet. Jeg har i
studietiden i perioder jobbet som vikarprest både i by og land, og
vikarierer denne sommeren i Skien og i Tromsø. Jeg er gift med Sigrunn og vi
har tre barn sammen. De to eldste har flyttet hjemmefra og vi har minstemann
på 14 fortsatt hjemme. I og med at han går på ungdomsskole i Oslo, leier vi
en leilighet i Oslo i hvert fall inntil jeg får meg en fast jobb og flytter
mer permanent. Det er en del hensyn man må ta når man har familie, og vil
prøve å legge til rette så alle kan trives. Jeg kommer til å pendle en del
mellom Oslo og Numedal, men kommer vel også til å ha en seng stående i
prestegården. Jeg kommer imidlertid ikke til å flytte inn i prestegården nå
da det må gjøres en del omfattende restaureringsarbeid der før det er mulig
å bo der. Avstanden til Oslo er ikke lenger enn at det er mulig å pendle i
hvert fall en del av uka. Jeg er for øvrig 56 år og tror jeg kan ta med meg
en del livserfaring og både faglig og personlig kompetanse som kan være
nyttig i arbeidet som prest. Jeg ser fram til å komme til Flesberg og vil
foreløpig være der ut oktober måned, så får vi se hvordan det blir videre
etter hvert.
Jeg begynner i den andre uka av august og vil ha min første gudstjeneste
19.august, og gleder meg til å bli en del av menighetene i Flesberg!

 

Av:    Publisert: 05-07-2012
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892