Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 13 juni
Flesberg kirke
søndag 20 juni
Svene kirke
onsdag 23 juni
Vatnebrynvannet

KONFIRMANT 2013

Velkommen som konfirmant i Flesberg.

Påmelding ved å trykke på linken "konfirmasjonspåmelding" til venstre i bildet.

I Konfirmantundervisningen i Flesberg bruker vi KFUK-M opplegg ”Global konfirmant”. Konfirmantene meldes derfor inn i KFUK-M. 

 Undervisningen foregår onsdager fra kl.14.30 til 16.30 på Flesberg menighetshus. Vi starter med et felles måltid ca. kl.14.30. 

Konfirmantene må betale et gebyr på kr 600,- til dekking av kostnader som leir, mat og sosial hygge med mer.

De som ikke er døpt i kirkene i Flesberg, eller var bosatt i kommunen da de ble døpt, tar med kopi av dåpsattest til første undervisningstime.

 Første undervisningstime for alle er onsdag 29. august kl.14.30

 Viktige datoer framover.

Konfirmantene skal presenteres for sin menighet i gudstjenesten:

Svene kirke       2.sept,

Flesberg kirke    9.sept,

Lyngdal kirke   23.sept.

 Alle gudstjenestene starter kl.11.00. Etter gudstjenestene er det kirkekaffe.

 

Konfirmantleir 26-28. oktober på Blestølen leirsted.

Datoer for våren ang. undervisning, lørdagsseminar, ungdomsgudstjeneste, Kirkens Nødhjelps fasteaksjon og konfirmantenes egen gudstjeneste kommer senere.

 Konfirmasjonssøndagene våren 2013 er:

Svene     26. mai

Flesberg  2. juni

Lyngdal    9. juni

 Vennlig hilsen

Øivind Lunde

Vikarprest

 

 

Påmelding til konfirmasjonstiden på vår nettside

innen torsdag 1.august

 

 

Av:    Publisert: 05-06-2012
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892