Den Norske Kirke
Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 17 januar
Flesberg kirke
søndag 24 januar
Lyngdal kirke
søndag 31 januar
Kongsberg kirke

GUDSTJENESTESøndag 17.01.2021

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Tema for dagen: Jesus som tolvåring i templet

Prekentekst: Joh 4,4-26

Liturg: Stig Kaarstad
Organist Anne Margrete Flaten

Dåp: Ja
Nattverd: Nei


Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker