Den Norske Kirke
Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 7 mars
Flesberg kirke
søndag 14 mars
Lyngdal kirke
søndag 21 mars
Svene kirke

GUDSTJENESTESøndag 14.03.2021

Dag i kirkeåret: 4. søndag i fastetiden
Tema for dagen: Herren innstifter påskehøytiden

Prekentekst: 2 Kor 5,18-21

Liturg: Stig Kaarstad
Organist Audun Frode Ringkjøb

Dåp: Ja
Nattverd: Ja


Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker