Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

Livets Gang

Dåp
Gravferd
KALENDER

søndag 24 oktober
Svene kirke
søndag 31 oktober
Flesberg kirke
søndag 7 november
Lyngdal kirke
Svene kirke
søndag 14 november
Flesberg kirke
søndag 21 november
Svene kirke

Trosopplæring 0-18 år

Trosopplæring i DnK

Les mer om kirkens trosopplæring her.

Trosopplæringstiltak i Svene, Flesberg og Lyngdal

0–1 år: Dåpssamtale og dåp. Utdeling av dåpsbibel og kveldsbønnplakat (og evt. søskengave). Utdeling av fadderbrev og oversikt over ressurser som kan være en hjelp i videre trosopplæring i hjemmet.

 

4 år: Familiegudstjeneste med utdeling av 4–årsbok. 


6 år: "Helt førsteklasses" familiegudstjeneste med utdeling av 6–årsbok. 


9 år: I 3. klasse inviteres barnet til Tårnagenthelg i kirken. Vi er sammen noen timer på lørdag og løser mysterier, leker, utforsker kirketårnet og Bibelen og forbereder gudstjeneste. På søndag deltar vi på gudstjenesten. Barna får med seg hjem bla. en cd.

 

12 år: Året man blir 12 er det endelig klart for Lys Våken der 6. klassingene får overnatte i kirken far lørdag til søndag. Det blir aktiviteter, oppgaver, lek og vi lærer om Jesus og om Bibelen. På søndag deltar barna i gudstjenesten med forskjellige oppgaver. Barna får sin egen salmebok.

 

14–15 år: Konfirmasjonsundervisning. Se egen fane.

 

14–19 år: Ungdomsklubb. Se egen side for ungdomsarbeid.

 

Aktiviteter – Dåpsbibel Gudstjenester – 4–årsbokAktiviteter – Førsteklasses Aktiviteter – Tårnagenthelg, logoAktiviteter – Lys Våken Aktiviteter – Konfirmant 2016 
Menigheten har også samarbeid med barnehage og skole. Før jul er det skolegudstjeneste for barne– og ungdomsskole og julevandring for barnehagen. I påsken kommer prest/trosopplærer og forteller påskebudskapet for barnehagebarna og barne– og ungdomsskolen har vårsangfest i kirken.
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Konstituert Kirkeverge

Solveig Endeberg Mobil 91543946

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892