Den Norske Kirke
Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

Livets Gang

Dåp
Gravferd
KALENDER

søndag 11 april
Svene kirke
søndag 18 april
Lyngdal kirke
søndag 25 april
Flesberg kirke
søndag 2 mai
Svene kirke
søndag 9 mai
Lyngdal kirke
mandag 17 mai
Flesberg kirke
søndag 23 mai
Flesberg kirke
søndag 30 mai
Svene kirke

Trosopplæring i DnK

Les mer om kirkens trosopplæring her.

Trosopplæringstiltak i Svene, Flesberg og Lyngdal

0-1 år: Dåpssamtale og dåp. Utdeling av dåpsbibel og kveldsbønnplakat (og evt. søskengave). Utdeling av fadderbrev og oversikt over ressurser som kan være en hjelp i videre trosopplæring i hjemmet.

 

4 år: Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok. 


6 år: "Helt førsteklasses" familiegudstjeneste med utdeling av 6-årsbok. 


9 år: I 3. klasse inviteres barnet til Tårnagenthelg i kirken. Vi er sammen noen timer på lørdag og løser mysterier, leker, utforsker kirketårnet og Bibelen og forbereder gudstjeneste. På søndag deltar vi på gudstjenesten. Barna får med seg hjem bla. en cd.

 

12 år: Året man blir 12 er det endelig klart for Lys Våken der 6. klassingene får overnatte i kirken far lørdag til søndag. Det blir aktiviteter, oppgaver, lek og vi lærer om Jesus og om Bibelen. På søndag deltar barna i gudstjenesten med forskjellige oppgaver. Barna får sin egen salmebok.

 

14-15 år: Konfirmasjonsundervisning. Se egen fane.

 

14-19 år: Ungdomsklubb. Se egen side for ungdomsarbeid.

 

Aktiviteter - Dåpsbibel  Gudstjenester - 4-årsbok Aktiviteter - Førsteklasses  Aktiviteter - Tårnagenthelg, logo Aktiviteter - Lys Våken  Aktiviteter - Konfirmant 2016 
Menigheten har også samarbeid med barnehage og skole. Før jul er det skolegudstjeneste for barne- og ungdomsskole og julevandring for barnehagen. I påsken kommer prest/trosopplærer og forteller påskebudskapet for barnehagebarna og barne- og ungdomsskolen har vårsangfest i kirken.
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker