Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

Livets Gang

Dåp
Gravferd
KALENDER

søndag 5 februar
Flesberg kirke
søndag 12 februar
Lyngdal kirke
søndag 19 februar
Varierende gudstjenestested
søndag 26 februar
Svene kirke
søndag 5 mars
Flesbergtunet
søndag 12 mars
Flesberg kirke
søndag 19 mars
Lyngdal kirke
søndag 26 mars
Svene kirke

Trosopplæring 0-18 år

Trosopplæring i DnK

Les mer om kirkens trosopplæring her.

Trosopplæringstiltak i Svene, Flesberg og Lyngdal

0–1 år: Dåpssamtale og dåp. Utdeling av dåpsbibel og kveldsbønnplakat (og evt. søskengave). Utdeling av fadderbrev og oversikt over ressurser som kan være en hjelp i videre trosopplæring i hjemmet.

 

4 år: Familiegudstjeneste med utdeling av 4–årsbok. 


6 år: "Helt førsteklasses" familiegudstjeneste med utdeling av 6–årsbok. 


9 år: I 3. klasse inviteres barnet til Tårnagenthelg i kirken. Vi er sammen noen timer på lørdag og løser mysterier, leker, utforsker kirketårnet og Bibelen og forbereder gudstjeneste. På søndag deltar vi på gudstjenesten. Barna får med seg hjem bla. en cd.

 

12 år: Året man blir 12 er det endelig klart for Lys Våken der 6. klassingene får overnatte i kirken far lørdag til søndag. Det blir aktiviteter, oppgaver, lek og vi lærer om Jesus og om Bibelen. På søndag deltar barna i gudstjenesten med forskjellige oppgaver. Barna får sin egen salmebok.

 

14–15 år: Konfirmasjonsundervisning. Se egen fane.

 

14–19 år: Ungdomsklubb. Se egen side for ungdomsarbeid.

 

Aktiviteter – Dåpsbibel Gudstjenester – 4–årsbokAktiviteter – Førsteklasses Aktiviteter – Tårnagenthelg, logoAktiviteter – Lys Våken Aktiviteter – Konfirmant 2016 
Menigheten har også samarbeid med barnehage og skole. Før jul er det skolegudstjeneste for barne– og ungdomsskole og julevandring for barnehagen. I påsken kommer prest/trosopplærer og forteller påskebudskapet for barnehagebarna og barne– og ungdomsskolen har vårsangfest i kirken.
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND

 

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Kirkeverge Solveig Endeberg

Mobil 91543946

kirke@flesberg.kommune.no