Den Norske Kirke
Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

Dåp

KALENDER

søndag 25 oktober
Svene kirke
søndag 1 november
Svene kirke
søndag 8 november
Lyngdal kirke
søndag 15 november
Flesberg kirke
søndag 22 november
Lyngdal kirke
lørdag 28 november
Flesberg kirke
søndag 29 november
Svene kirke
søndag 6 desember
Lyngdal kirke

Trosopplæring i DnK

Gå til de ulike aktivitetene/tiltakene her.

Kirkens grunnleggende oppdrag er å gjøre til disipler ved å døpe og lære å holde alt Jesus har befalt. Trosopplæring er å legge til rette for at den døpte kan leve og vokse i et livsforhold til den treenige Gud.


Dette sier presten hver gang det er dåp i kirken: "Dere som i dag bringer dette barnet til Kristus, skal være vitner om at han/hun er døpt til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Sammen med denne menighet og hele vår kirke får dere del i et hellig ansvar: å be for barnet, lære ham/henne selv å be, og hjelpe ham/henne til å bruke Guds ord og Herrens nattverd, for at han/hun kan bli hos Kristus når han/hun vokser opp, likesom han/hun ved dåpen blir forenet med ham."


"GUD GIR - VI DELER" er satt som overskrift på Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Trosopplæring er et anliggende som hjem og menighet står sammen om. Kirkens trosopplæring skjer på mandat fra foreldre/foresatte og faddere som har ønsket dåp.


I dag er ikke skolen lenger en aktør for kirkens trosopplæring. Trossamfunnene har, sammen med familien, ansvar for opplæringen av sine medlemmer. Skolens og barnehagens planer legger til rette for sammarbeid med kirken.

 

Plan for trosopplæring i Den norske kirke har som formål å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som:

- vekker og styrker kristen tro

- gir kjennskap til den treenige Gud

- bidrar til kristen livstolkning og livsmestring

- utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv

for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne.

 

Trosopplæringsplanen fra 2010 erstatter Planen for dåpsopplæring (1991) og Plan for konfirmasjonstiden (1998).

Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker