Den Norske Kirke
Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

Livets Gang

Dåp

KALENDER

søndag 25 oktober
Svene kirke
søndag 1 november
Svene kirke
søndag 8 november
Lyngdal kirke
søndag 15 november
Flesberg kirke
søndag 22 november
Lyngdal kirke
lørdag 28 november
Flesberg kirke
søndag 29 november
Svene kirke
søndag 6 desember
Lyngdal kirke

Dåp i Den norske kirkedåp

Det skjer et under i kirken
større enn verden vet.
Barnet får del i Guds rike,
svøpt i hans kjærlighet.

(Fra ”Det skjer et under i verden”, Gerd Grønvold Saue, Salme 591)

Menighetene i Flesberg, Svene og Lyngdal vil ønske til lykke med barnet dere har fått, og velkomne til dåp!

I Den norske kirke kan man bli døpt når som helst i livet. Det vanligste er at barn døpes når de er mellom to og ti måneder gamle. Konfirmasjonstiden fører hvert år til at mange ungdommer ønsker å bli døpt, for at de skal kunne bli konfirmert. Gjennom dåpen blir man automatisk medlem i Den norske kirke.

Det er mest vanlig å døpe barnet i kirken en sokner til, men en har også mulighet til å velge en annen kirke i sognet eller et annet sted om det er ønskelig. Vil du døpe barnet ditt i en av våre tre kirker, kan du ta kontakt med kirkekontoret eller registrerer forespørsel om dåp her.

Når det er fastsatt dåpstidspunkt i den kirken du ønsker, er det vanlig at presten har en samtale med foreldrene i forkant om dåpen. Her går en gjennom dåpsliturgien, snakker litt om dåpen sin gave og oppgave, og om det praktiske rundt selve dåpshandlingen i kirken. Dersom du døper barnet ditt i en annen kirke enn der du hører til, skal du ha dåpssamtale ved kirkekontoret der du bor.

Faddere

Når et barn skal døpes, er det foreldrene som velger hvem som skal være barnets faddere. De fleste foreldre vil gjerne ha faddere som kan bety noe positivt for barnet, som kan følge det i oppveksten og være en voksenperson som bryr seg om hva som er best for barnet. Derfor er det en ære og tillitserklæring å bli spurt om å være fadder. I mange tilfeller vil fadderne tilhøre den nære familien og representere ulike generasjoner. For andre er det naturlig å velge venner av familien.

Barnet skal ha minst to, og maks seks faddere, der nedre aldersgrense for å være fadder er 15år. Foreldre kan ikke være barnets faddere. Minst to av fadderne må være til stede ved dåpshandlingen. De som velges til fadder må enten være medlem av Den norske kirke, eller være andre kristne som ikke forkaster barnedåpen.

Her finner du mer om valg av faddere og retningslinjer.

Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker