Den Norske Kirke
Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 8 november
Lyngdal kirke
søndag 22 november
Lyngdal kirke
søndag 6 desember
Lyngdal kirke
søndag 20 desember
Botnan grendehus
torsdag 24 desember
Lyngdal kirke
søndag 24 januar
Lyngdal kirke

Lyngdal sommer
Kirkekomite i Lyngdal
Menighetsrådet har oppnevnt disse medlemmene i kirkekomiteen for Lyngdal:
Les mer
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker