Den Norske Kirke
Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 15 november
Flesberg kirke
lørdag 28 november
Flesberg kirke
søndag 13 desember
Flesberg kirke
fredag 25 desember
Flesberg kirke
lørdag 26 desember
Flesbergtunet
søndag 17 januar
Flesberg kirke
søndag 31 januar
Kongsberg kirke

Aktiviteter

Hilsen og Bønn fra Biskopen vår.

Gode ord til oss alle i disse dager.

La oss sammen be om Guds beskyttelse og hjelp i denne tiden.
Herre Jesus Kristus,
du helbredet syke og tok deg av de som var hjelpeløse.
Vi kjenner oss hjelpeløse i denne kritiske tiden for mennesker i hele verden.
Ta deg av de som er smittet og de som er syke. Gi dem helsen tilbake.
Beskytt dem som har lavt immunforsvar mot å bli smittet.
Kom med din fred til de som er redde.
Gi vern til de som arbeider i helsevesenet og omsorgstjenestene, så de ikke blir smittet.
Vi ber for skoleelever, familier og virksomheter som blir hardt rammet av denne epidemien.
Gi visdom til myndighetene i kommunen vår, i Norge og i verden til å håndtere denne situasjonen.
Hjelp oss å få kontroll over spredningen av korona-viruset.
Herre Jesus, miskunne deg over oss.

Hilsen fra Biskop Jan Otto Myrseth

Av: Solveig Endeberg   Publisert: 24.03.2020
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker