Den Norske Kirke
Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 15 november
Flesberg kirke
lørdag 28 november
Flesberg kirke
søndag 13 desember
Flesberg kirke
fredag 25 desember
Flesberg kirke
lørdag 26 desember
Flesbergtunet
søndag 17 januar
Flesberg kirke
søndag 31 januar
Kongsberg kirke

Aktiviteter

Kveldssamling med Biskopen i Tunsberg 8.1

 Jan Otto Myrseth i kirken og sosialt samvær på Menighetshuset.

  Tirsdag kveld inviteres alla ansatte og frivillige i Kongsberg prosti til kveldsgudstjeneste i Flesberg kirke med biskopen. Kvelden avsluttes med sosialt samvær og kirkekaffe i Flesberg menighetshus.

Alle er hjertelig velkommen.

Av: Solveig Endeberg   Publisert: 02.01.2019
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker