Den Norske Kirke
Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 15 november
Flesberg kirke
lørdag 28 november
Flesberg kirke
søndag 13 desember
Flesberg kirke
fredag 25 desember
Flesberg kirke
lørdag 26 desember
Flesbergtunet
søndag 17 januar
Flesberg kirke
søndag 31 januar
Kongsberg kirke

Aktiviteter

Gudstjeneste i Flesberg 14. januar kl. 11

  Svein Løvdal fra Evangelisk Orientmisjon deltar.

 Gudstjeneste ved prostiprest Harald Torgauten og Svein Løvdal. Svein har vært i Nord Korea og forteller derfra. Kirkekaffe i Menighetshuset etterpå hvor han forteller mer og viser bilder fra turer dit.
 Han var hos konfirmantene i vår og det pakket 3000 poser med reddik frø, som noen har tatt med seg til Nord Korea.

Av: Solveig Endeberg   Publisert: 04.01.2018
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker