Den Norske Kirke
Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 15 november
Flesberg kirke
lørdag 28 november
Flesberg kirke
søndag 13 desember
Flesberg kirke
fredag 25 desember
Flesberg kirke
lørdag 26 desember
Flesbergtunet
søndag 17 januar
Flesberg kirke
søndag 31 januar
Kongsberg kirke

Aktiviteter

Besøk fra Evangelisk Orientmisjon i Flesberg.

Svein Løvdal blir med på gudstjeneste og kirkekaffe søndag 26. mars.

Gudstjeneste ved Margrete og Sigurd og besøk av Svein Løvdal fra Evangelisk Oreientmisjon. Han har vært i Nord Korea og vil fortelle om arbeidet de driver der. Mer informasjon på Facebook og deres Hjemmeside (eon.no)
Velkommen.

Av: Solveig Endeberg   Publisert: 20.03.2017
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker