Den Norske Kirke
Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 15 november
Flesberg kirke
lørdag 28 november
Flesberg kirke
søndag 13 desember
Flesberg kirke
fredag 25 desember
Flesberg kirke
lørdag 26 desember
Flesbergtunet
søndag 17 januar
Flesberg kirke
søndag 31 januar
Kongsberg kirke

Aktiviteter

Gudstjeneste

Flesberg kirke søndag 15. januar kl. 11.

Gudstjeneste med nattverd i Flesberg kirke ved prostiprest Nina Kirkerød Lundteigen, organist Sigurd Hukkelberg, klokker Anne Karin Paaske og kirketjener Ole Kåre Bergerud

Av: Solveig Endeberg   Publisert: 11.01.2017
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker