Den Norske Kirke
Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 15 november
Flesberg kirke
lørdag 28 november
Flesberg kirke
søndag 13 desember
Flesberg kirke
fredag 25 desember
Flesberg kirke
lørdag 26 desember
Flesbergtunet
søndag 17 januar
Flesberg kirke
søndag 31 januar
Kongsberg kirke

Aktiviteter

Stilling ledig: Trosopplærer

trosopplærer 40%  stilling som trosopplærer i menighetene i Flesberg

Flesberg Kirkelige Fellesråd fikk i 2014 midler til trosopplæring for barn og unge fra 0 til 18 år, og dette skaper muligheter for nytt og spennende arbeid. Vi søker 40% fast stilling som trosopplærer med muligheter for utvidelse. Stillingen vil være tilknyttet menighetene i Flesberg og ha kontorsted ved kirkekontoret på Lampeland. Som trosopplærer vil du bli del av et faglig team bestående av trosopplærer, sokneprest og kantor.

Arbeidsoppgaver

  • Utvikle trosopplæringsarbeidet og videreføre trosopplæringsplan for alle døpte fra 0-18 år i Flesberg, Svene og Lyngdal menigheter med forankring i eksisterende aktiviteter og i samarbeid med stab
  • Planlegge, promotere og gjennomføre trosopplæringstiltak
  • Rekruttere og veilede frivillige trosopplæringsmedarbeidere

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

  • Pedagogikk, kristendom eller annen relevant utdanning. Erfaring kan kompensere for utdanning
  • Motivasjon for kirkelig arbeid for barn og ungdom
  • Evne til selvstendig, tydelig og målrettet arbeid med formidling av kristen tro til barn og unge
  • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
  • Erfaring med å bruke IT-verktøy i det daglige arbeidet
  • Erfaring med å bygge nettverk, rekruttere, motivere og lede frivillige

Vi søker deg som liker å tenke nytt og kreativt om trosopplæring. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt, og søkere må være medlem av Den norske kirke. Lønn etter tariffavtale og pensjonsordning i KLP. Ansettelse i henhold til gjeldende lover, reglement og KAs avtaleverk. 

Søknadsfrist/spørsmål

Søknadsfrist 19.juni. Send søknad med CV til kirkevergen@flesberg.kommune.no eller til Flesberg Kirkelige Fellesråd, Flesberg kommune, 3623 Lampeland. Spørsmål om stillingen kan rettes til sokneprest Margrete Hjulstad (31 02 28 33) eller kirkeverge Kjersti F. Ruud (31 02 28 31).

Av:    Publisert: 04.06.2015
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker