Den Norske Kirke
Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 15 november
Flesberg kirke
lørdag 28 november
Flesberg kirke
søndag 13 desember
Flesberg kirke
fredag 25 desember
Flesberg kirke
lørdag 26 desember
Flesbergtunet
søndag 17 januar
Flesberg kirke
søndag 31 januar
Kongsberg kirke

Aktiviteter

Salmekveld i Flesberg kirke

Salmekveld onsdag 3. september 2014 kl. 18.00. Vi blir kjent med den nye salmeboka

SALMEKVELD I FLESBERG KIRKE

Onsdag 3. september 2014 kl. 18.00

Kirkemusikerne i Kongsberg prosti er samlet til en fagdag og er sammen i Flesberg kirke denne dagen for å lære mer om den nye salmeboken som menighetene i prostiet har tatt i bruk siste året. Vi avslutter dagen med å holde en salmekveld der alle tre menighetene er invitert til å være med.
Det blir anledning til å lære nye salmer og få innblikk i noe av det nye stoffet som salmeboka inneholder. Det serveres kirkekaffe etter salmekvelden.

Velkommen!

Kantor i Flesberg KF, Sigurd Hukkelberg

Av:    Publisert: 23.08.2014
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker