Den Norske Kirke
Flesberg kirkelige fellesråd

Aktiviteter

Vis følgende kategorier:

Gudstjeneste
Konserter
Familiegudstjeneste
Kveldsåpen kirke

Oktpber


03Lørdag
11:00 - 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste, Lyngdal kirke

04Søndag
11:00 - 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste, Flesberg kirke

10Lørdag
11:00 - 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste, Svene kirke

11Søndag
11:00 - 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste, Svene kirke

18Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste, Lyngdal kirke

25Søndag
13:00 - 14:00
Gudstjeneste, Svene kirke

November


01Søndag
18:00 - 19:00
Gudstjeneste i Svene Kirke

08Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste, Lyngdal kirke

15Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Flesberg Kirke

22Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste, Lyngdal kirke

28Lørdag
16:00 - 17:00
Andre kulturarr., Flesberg kirke

29Søndag
19:00 - 20:00
Gudstjeneste, Svene kirke

Desember


06Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste, Lyngdal kirke

13Søndag
18:00 - 19:00
Gudstjeneste, Flesberg kirke

20Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste, Botnan grendehus

24Torsdag
14:00 - 15:00
Gudstjeneste, Lyngdal kirke

24Torsdag
16:00 - 17:00
Gudstjeneste, Svene kirke

25Fredag
12:00 - 13:00
Gudstjeneste, Flesberg kirke

26Lørdag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste, Flesbergtunet

Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker