Meny
Dåpspåmelding
Konfirmasjonspåmelding
KALENDER
19 Juli
20:00 Gudstjeneste, Rollag og Veggli
29 Juli
18:00 Gudstjeneste, Flesberg kirke
02 August
11:00 Gudstjeneste, Svene kirke
09 August
11:00 Gudstjeneste, Vatnebrynvannet
16 August
11:00 Gudstjeneste, Svene kirke
23 August
11:00 Gudstjeneste, Flesberg kirke
30 August
11:00 Gudstjeneste, Lyngdal kirke
06 September
11:00 Gudstjeneste, Flesberg kirke

 

Konfirmant 2021

Informasjon til konfirmant og foresatte for 2021.

Dette er foreløbige planer, kan bli forandringer.
Vår nye prest kommer 27/7 og vi vet ikke hvordan alt blir fremover.

Konfirmantundervisningen på nye skolen fra ca 13.30 på onsdager.


Konfirmantene må betale et gebyr på kr 800,- til dekking av kostnader som leir, mat og sosial hygge med mer. 

De som ikke er døpt i kirkene i Flesberg, eller var bosatt i kommunen da de ble døpt, tar med kopi av dåpsattest til første undervisningstime.

Viktige datoer framover
Informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre på Flesberg menighetshus onsdag 26. august kl.18.00.

Undervisningen starter onsdager i med gruppe 1 for gruppe 2,
begge kl.13.30 på skolen

Konfirmantene skal presenteres for sin menighet i gudstjenesten: 
Lyngdal  kirke  30. august
Flesberg kirke   6. september
Svene  kirke    13. septemberAlle gudstjenestene starter kl.11.00. Etter gudstjenestene er det kirkekaffe i kirkene hvor alle er velkomne. 

Konfirmantleir på Blestølen leirsted vet vi ikke hvordan det blir med. Her er vi avhengige av noe hjelp fra foreldre.

Lysmesse 29. november  kl.19.00 i Svene kirke. Kaffe og nybakt i kirken fra kl. 18.30! Velkommen til hele familien!

Obligatoriske gudstjenester: Presentasjonsgudstjeneste,  Lysmesse, Samtalegudstjeneste.

Valgfrie gudstjenester : Antall 4

Det er tradisjon at konfirmantene deltar i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, den 24. mars på kveldstid. Her trenger vi hjelp til kjøring fra foreldrene.

Før konfirmasjonssøndagene blir det samtalegudstjeneste den 9. mai i Flesberg kirke og pølsefest for alle på Menighetshuset rett etter gudstjenesten.

Konfirmasjonssøndagene våren 2021 er:
Flesberg  23. mai
Svene 30. jmai
Lyngdal 6. juni

Vennlig hilsen
fra oss på  Kirkekontoret på Kommunehuset.

Harald F. Torgauten, fungerende sogneprest
Solveig Endeberg, Menighetssekretær. mobil 91543946

Påmelding til konfirmasjonstiden på vår nettside: www.flesberg.kirken.no
Følg anvisningen på nettsida.

  
Av: Solveig Endeberg   Publisert: 12.05.2020
 
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND

Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  

Sokneprest Harald F. Torgauten
Mobil: 48229202

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker
Dagens bibelord
Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Flesberg kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no