Meny
Dåpspåmelding
Konfirmasjonspåmelding
KALENDER
16 August
11:00 Gudstjeneste i Svene Kirke
23 August
11:00 Gudstjeneste i Flesberg Kirke
30 August
11:00 Gudstjeneste, Lyngdal kirke
06 September
11:00 Gudstjeneste, Flesberg kirke
13 September
11:00 Gudstjeneste, Svene kirke
20 September
11:00 Familiegudstjeneste, Lyngdal kirke
27 September
11:00 Gudstjeneste, Flesbergtunet
03 Oktober
11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste, Lyngdal kirke

 

Konfirmant informasjon og påmelding 2020

Informasjon til konfirmant og foresatte for 2020.

Konfirmantundervisningen på nye skolen fra ca 13.30 på onsdager.


Konfirmantene må betale et gebyr på kr 800,- til dekking av kostnader som leir, mat og sosial hygge med mer. 

De som ikke er døpt i kirkene i Flesberg, eller var bosatt i kommunen da de ble døpt, tar med kopi av dåpsattest til første undervisningstime.

Viktige datoer framover
Informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre på Flesberg menighetshus onsdag 21. august kl.18.00.

Undervisningen starter onsdager i med gruppe 1 for gruppe 2,
begge kl.14.30 på Flesberg menighetshus. 

Konfirmantene skal presenteres for sin menighet i gudstjenesten: 
Svene  kirke    25. august 
Lyngdal  kirke  1. september
Flesberg kirke   8. september

Alle gudstjenestene starter kl.11.00. Etter gudstjenestene er det kirkekaffe i kirkene hvor alle er velkomne. 

Konfirmantleir på Blestølen leirsted er fra 11. - 13. oktober. Her er vi avhengige av noe hjelp fra foreldre.

Lysmesse 1. des kl.19.00 i Svene kirke. Kaffe og nybakt i kirken fra kl. 18.30! Velkommen til hele familien!

Obligatoriske gudstjenester: Presentasjonsgudstjeneste, Leiravslutning, Lysmesse, Samtalegudstjeneste.

Valgfrie gudstjenester : Antall 4

Det er tradisjon at konfirmantene deltar i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, den 1. april på kveldstid. Her trenger vi hjelp til kjøring fra foreldrene.

Før konfirmasjonssøndagene blir det samtalegudstjeneste den 3. mai i Flesberg kirke og pølsefest for alle på Menighetshuset rett etter gudstjenesten.

Konfirmasjonssøndagene våren 2020 er:
Lyngdal 24. mai
Flesberg  31. mai
Svene 7. juni

Vennlig hilsen
Margrete Hjulstad      Vera Zetterqvist
Sokneprest               Menighetsrådsleder

Mobil:  97139326  Epost: margrete.hjulstad@flesberg.kommune.no
Kirkekontoret på Kommunehuset.

Påmelding til konfirmasjonstiden på vår nettside: www.flesberg.kirken.no
Følg anvisningen på nettsida.

  Til dere som ikke melder dere på nettsida vår, fyll ut infoen under og send til:
Kirkekontoret, Lampelandhagan 7, 3623 Lampeland, helst innen 1. August.
--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Konfirmantens navn:_______________________________________
Adresse:_________________________________________________
Mail:_________________________________
Mob.:_________________________________
Personnr:___________________
Døpt:   ___ ja   ___ nei
Dåpssted    :____________________________
Dåpsdato    :________________
Jeg ønsker å konfirmeres i _____________ kirke.

Navn på foresatte:
Navn:…………………………………………………..……………
Adresse:………………………………………………………..……
Tlf.nr………………  Mob.…………….

Navn på foresatte:
Navn:……………………………………………………..…………
Adresse:…………………………………………………..…………
Tlf.nr………………  Mob.…………….

I følge lov om personvern trenger vi tillatelse fra foresatte for å kunne offentliggjøre konfirmantens navn i menighetsbladet og Laagendalsposten i forbindelse med konfirmasjonen til våren.

Ja, kan offentliggjøres:____
Nei, kan ikke offentliggjøres: ____ 

…………………………………… (foresattes underskrift)


Merknader:
Er det spesielle forhold som konfirmantlærer bør være oppmerksom på? (for eks. allergier, lesevansker el. annet) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dersom det er viktige datoer, som du allerede nå vet du er opptatt, så skriv datoene her. Ellers gir du beskjed så fort du kan, så vi kan ta hensyn til det i de videre planene for konfirmanttiden.
……………………………………………………………………………………………………………………….

  
Av: Solveig Endeberg   Publisert: 12.06.2019
 
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker
Dagens bibelord
Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Flesberg kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no