Den Norske Kirke
Flesberg kirkelige fellesråd

Andakt på Flesbergtunet

Hver tirsdag kl. 11.00 i Heimstugo eller Dagsenteret.

Margrete- prest holder andakt, Anne Ma og Asbjørn spiller noen ganger.

Av: Solveig Endeberg   Publisert: 17.06.2020
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker