Den Norske Kirke
Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 6 desember
Lyngdal kirke
søndag 13 desember
Flesberg kirke
søndag 20 desember
Botnan grendehus
torsdag 24 desember
Lyngdal kirke
Svene kirke
fredag 25 desember
Flesberg kirke
søndag 10 januar
Svene kirke
søndag 17 januar
Flesberg kirke

GUDSTJENESTESøndag 06.12.2020

Dag i kirkeåret: 2. søndag i adventstiden
Tema for dagen: Veien, sannheten og livet

Prekentekst: Luk 21,27-36

Liturg: Stig Kaarstad
Organist Anne Margrete Flaten

Dåp: Ja
Nattverd: Nei


Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Kirkeverge:
 Frank.Steinsvik@flesberg.kommune.no  
mobil: 95282012

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker